Ga naar inhoud
Inspiratie

Hoe werkt u met Platos?

  • dec. 23 2021
  • Tips & tricks
Platos is een online applicatie van het Departement Werk en Sociale Economie voor de behandeling en opvolging van subsidieoproepen en overheidsopdrachten. Wilt u een aanvraag indienen voor 1 van de digibanken-oproepen? Dan kan dit enkel via Platos.

Hoe gaat u aan de slag met Platos?

Vooraleer u een aanvraag kunt indienen in Platos, doorloopt u eerst een aantal stappen op organisatieniveau.

Stap 1: toegang via ACM/IDM

ACM/IDM is het Toegangs- (ACM) en Gebruikersbeheer (IDM) van de Vlaamse overheid. Enkel wie gekend is in het ACM/IDM-systeem, kan ook effectief met de applicatie aan de slag. In het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid heeft elke entiteit of organisatie een eigen lokale beheerder. Deze kan voor zijn of haar organisatie de gebruikers en hun gebruikersrechten beheren: gebruikers toevoegen, gebruikersrechten toekennen of terug verwijderen, de looptijd van gebruikersrechten aanpassen…

Ik weet niet wie mijn lokale beheerder is

Bel dan het gratis telefoonnummer 1700. U kunt er navragen wie voor uw organisatie geregistreerd is als hoofdtoegangsbeheerder en als co-hoofdtoegangsbeheerder voor het domein werkgelegenheid of voor alle domeinen.

Ik heb nog geen lokale beheerder

Is er in uw organisatie nog geen lokale beheerder? Stel dan eerst een hoofd lokale beheerder aan. Deze persoon krijgt van uw organisatie de verantwoordelijkheid vanuit het bestuur (Raad van Bestuur, directie…) om de gebruikersrechten van alle medewerkers in uw organisatie toe te kennen. Het hoofd lokale beheerder kan dan op zijn/haar beurt lokale beheerders aanstellen. De lokale beheerders en hoofdtoegangbeheerders kunnen steeds gewijzigd worden. Meer info vindt u op deze pagina.

Ik heb een lokale beheerder

Contacteer de lokale beheerder van uw organisatie om u toegang te geven tot Platos via ACM/IDM. De lokale beheerder van uw organisatie geeft onderstaande personen een specifieke rol voor maatregel ‘Platos’ aan de hand van onderstaande informatie:

Persoon

Rol/gebruikersrecht

Info doorgeven aan lokale beheerder

Organisatieverantwoordelijke

Let op: enkel met deze rol kunt u een aanvraag officieel indienen.

DWSE-organisatieverantwoordelijke

Rijksregisternummer

Naam

E-mailadres

Projectverantwoordelijke

= alle personen die het project operationeel opvolgen en de voorbereidingen op zich nemen

Let op: zorg steeds voor een back-up.

DWSE-projectverantwoordelijke

Rijksregisternummer

Naam

E-mailadres

Partner

= iedere organisatie die meewerkt aan het project en opgegeven wordt door de project- of organisatieverantwoordelijke, maar dit project zelf niet trekt. Partners krijgen een e-mail vanuit Platos om hun partnerschap te bevestigen in het project. (Elke partnerorganisatie moet bij haar lokale beheerder vragen om dit recht te verkrijgen. De aanvrager kan dit niet zelf regelen.)

DWSE-partner

Rijksregisternummer

Naam

E-mailadres

Heeft uw lokale beheerder alle nodige werkrelaties en rechten in orde gebracht? Dan kunt u een aanvraag aanmaken via de applicatie Platos. Zijn uw toegangen nog niet geregistreerd? Dan kunt nog geen aanvraag indienen of partnerschappen bevestigen.

Meer informatie vindt u op deze pagina.


Stap 2: werken in de Platos-omgeving

Nu u toegangsrechten hebt, kunt u aan de slag in de Platos-omgeving. Ga naar Platos en log in met eID of via Itsme. Raadpleeg de handleiding of bekijk het instructiefilmpje voor meer informatie

Vragen of meer informatie?

Hebt u na het doorlopen van deze stappen nog vragen over Platos of over het gebruikersbeheer?

  • Met vragen over de lokale beheerder of gebruikersrechten kunt u terecht bij de Vlaamse infolijn via het nummer 1700. Hier kunt u opvragen wie voor uw organisatie in het VO-gebruikersbeheer geregistreerd is als lokale beheerder of opvragen wie geregistreerd is als hoofdtoegangsbeheerder en co-hoofdtoegangsbeheerder voor het domein werkgelegenheid of voor alle domeinen. Ook helpt de Vlaamse Infolijn u bij het toekennen van de nodige rechten voor de maatregel ‘Platos’.
  • Hebt u andere vragen over de applicatie? Of ervaart u technische problemen? Contacteer het Departement Werk en Sociale Economie via digibanken@vlaanderen.be.
  • Wilt u meer informatie over het gebruikersbeheer? Raadpleeg deze pagina of bekijk volgende instructiefilmpjes op YouTube :