Iedereen up-to-date

Start een digibank in uw buurt

Uitlenen van laptops

Laptop of pc nodig? Bij een digibank kunt u een toestel lenen voor bij u thuis.

Hulp bij digitale administratie

Tax-on-web? Online bankieren? Of een aanvraag indienen? Niet makkelijk om uw weg te vinden... Kom langs een digibank in uw buurt. Zij helpen u verder, stap voor stap.

Kennisdeling en opleidingen

Wilt u digitaal handiger zijn? Of meer weten over, bijvoorbeeld, apps of privacy? Bij een digibank vindt u korte opleidingen en leermomenten voor uw vraag!

Herstellingen

Laptop kapot? Of net eentje teveel thuis? Een digibank weet hier raad mee, en helpt u hiermee verder!

Waarom een digibank oprichten?

Iedereen up-to-date

Volgens de ‘Barometer Digitale Inclusie’ van de Koning Boudewijnstichting (2020) ervaren mensen in een kwetsbare positie in de samenleving een hoger risico op digitale uitsluiting. Deze kloof is aanwezig op verschillende vlakken. Zo hebben mensen in een kwetsbare positie een ongelijke toegang tot technologie, zoals een laptop of internetverbinding. Ook beschikken ze vaak over minder digitale vaardigheden waardoor ze minder gebruik maken van e-dienstverlening. Met de oprichting van lokale digibanken wil de Vlaamse overheid kwetsbare groepen meekrijgen in de digitaliseringsgolf.

Dit project kadert binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

Minder digitale uitsluiting

Digibanken helpen het risico op digitale uitsluiting bij kwetsbare groepen te verkleinen via 3 doelstellingen:

  1. Gelijke toegang tot digitale technologie door laptops, schermen en andere hardware voorwaardelijk beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld via een uitleendienst.
  2. Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel persoonlijke vaardigheden als technische vaardigheden, bijvoorbeeld door IT-materiaal te herstellen.
  3. Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten zoals de digitale dienstverlening vanuit de Vlaamse overheid, Tax-on-web…

Wat doet een digibank?

Digibanken voorzien in een open en laagdrempelig aanbod op vlak van alle 3 de doelstellingen. Dit kan, onder meer, tot uiting komen in

  • een uitleendienst voor laptops
  • inzamelpunt voor tweedehands hardware (laptops, tablets…)
  • opleidingen rond het basisgebruik van een laptop
  • een open helpdesk.

Bereikbaar voor de eindgebruiker

De digibanken worden zichtbaar in een fysieke toegangspoort, die bereikbaar is voor de eindgebruiker. Hoe en waar? Dat kan verschillen per regio:

  • Digibanken bevinden zich zowel op een klassieke vaste locatie, bijvoorbeeld in een bibliotheek, als in een hybride vorm, zoals een mobiel kantoor.
  • De structuur en samenstelling van elk digibankproject kan lokaal of regionaal verschillen.
  • De lokale partnerschappen kiezen zelf voor welk gebied (welke steden en/of gemeenten) hun project werkzaam is. Elk lokaal digibankproject verbindt zich ertoe om minimaal 1.000 personen te bereiken.

Inspiratie