Ga naar inhoud
Inspiratie

Digibank Mechelen: jij bepaalt het aanbod

  • jan. 09 2023
  • Nieuws
Ook in Mechelen is een digibank. Het opzet: de vraag bepaalt het aanbod. Onder andere via klankbordgroepen en samenwerking met heel wat partners geven de verschillende doelgroepen Digibank Mechelen mee vorm. Jij bepaalt zo zelf waar er digibankpunten komen en wanneer er welk aanbod nodig is.

Vraaggestuurd

Coördinator leeftijdsvriendelijke en toegankelijke stad Tina Vanhoye: “Digibank Mechelen wil een vraaggestuurde digibank zijn. Per doelgroep brachten we al verschillende organisaties rond de tafel om van hen te horen waar zij de noden zien. De kwetsbare mensen die we willen bereiken, brengen we samen in klankbordgroepen. Zo kunnen ze ons sturen en bijvoorbeeld laten weten welke initiatieven ze goed vinden, welke plaatsen het bereikbaarste voor hen zijn en welke services ze nog missen. Voor ouderen en personen met een beperking doen we beroep op de bestaande adviesraden.”

Digibank Mechelen wil een vraaggestuurde digibank zijn.
Tina Vanhoye:

Klankbordgroepen

Coördinator van Digibank Mechelen Kamala Leemans: “Onze partnerorganisaties brengen mensen aan die daaraan willen en kunnen meewerken. We zullen om de 6 weken samenkomen. Elke stap die we zetten, koppelen we naar hen terug.”

“Dat is belangrijk, want kwetsbare mensen kijken met een andere blik naar onze initiatieven en kunnen ons perfect zeggen waarom iets wel of niet werkt. Samen met onze partnerorganisaties moeten we wel eerst nog leren hoe we die mensen kunnen betrekken. We laten ons daarin begeleiden door een organisatie gespecialiseerd in burgerparticipatie.”

18 digibankpunten

Op verschillende plekken in Groot-Mechelen komen er 18 digibankpunten waar kwetsbare Mechelaars tijdens de openingsuren kunnen binnenspringen. Kamala Leemans: “Ze kunnen er onder meer hulp krijgen, toestellen uitlenen, opleidingen volgen en informatie over goedkope internetabonnementen krijgen. En natuurlijk al hun vragen stellen over de online zaken waar ze op vastlopen, die voor hen niet duidelijk zijn of die ze zelf niet opgelost krijgen.”

“Elk digibankpunt krijgt een moderne, snelle pc, een printer, scanner, kaartlezer en sterk internet. Om die service en dat aanbod continu te verbeteren, koppelen we ook regelmatig naar de klankbordgroepen terug. Zo zorgen we dat iedere kwetsbare Mechelaar een kwaliteitsvolle service krijgt.”

Mobiele punten

“In die 18 digibankpunten zitten ook enkele mobiele punten die we willen inzetten op momenten dat en op plekken waar er een grote vraag is naar een bepaald type hulp. In maart bijvoorbeeld vragen veel mensen hulp om hun kinderen online aan te melden bij scholen. Zo kunnen ze op zo’n piekmoment bij meerdere punten terecht om sneller geholpen te worden is. Ook onze opleidingspartners kunnen in piekperiodes extra plaatsen voorzien om opleidingen te volgen.”

Hosts en coaches

Tina Vanhoye: In elk digibankpunt zullen de mensen geholpen worden door een host en een coach. De digibankhost is een onthaalfiguur die het volledige digitale aanbod in Mechelen kent. Die persoon stelt de mensen op hun gemak, vraagt hun waarmee ze geholpen willen worden en kan snel simpele dingen aan hen uitleggen of voor hen oplossen.”

“Wil iemand bijvoorbeeld met itsme leren werken, dan kan de host zeggen waar en wanneer er een korte opleiding is en waar die persoon zich moet inschrijven. Ook met bijvoorbeeld de aanvraag van de jobbonus of de online aankoop van een bus- of treinticket kan de host helpen.”

“De digibankcoach is opgeleid door onze vormingspartners. Hij of zij helpt de mensen die moeilijkere en meer uitgebreide vragen hebben en geeft de opleidingen die ze kunnen volgen. Indien nodig kan de coach ook individuele begeleiding opstarten of doorverwijzen naar partners die dit opnemen.”

In elk digibankpunt zullen de mensen geholpen worden door een host en een coach.
Tina Vanhoye

Digibankatelier

“Er komt ook een digibankatelier waar toestellen gerefurbisht worden door vrijwilligers en mensen die via sociale economie nieuwe kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Daarvoor gebruiken we de ervaring van het maatwerkbedrijf Ecoso en Deelbaar Mechelen, een vzw die samen met de stad Mechelen laptops uitleent aan kansarme schoolgaande kinderen. Zij zamelen laptops in en maken ze gebruiksklaar met de juiste programma’s die in het onderwijs gebruikt worden. Na 1 jaar worden die toestellen gecontroleerd en eventueel hersteld.”

“Op vraag van de doelgroepen zullen kwetsbare mensen via het digibankatelier niet alleen een laptop maar ook 1 tablet of smartphone kunnen uitlenen. Die toestellen kunnen ze in het atelier zelf of in een digibankpunt gaan afhalen. Op elk toestel zal basissoftware staan. We werken met een abonnementensysteem, en bij problemen kunnen mensen hun toestel altijd in het atelier of een digibankpunt binnenbrengen om te laten nakijken.”

Outreaching

Digibank Mechelen wil via een outreachende aanpak ook de mensen bereiken die ze niet via de digibankpunten en partnerorganisaties kunnen bereiken. Kamala Leemans: “We willen organisaties die bij mensen in huis komen informeren over het aanbod van Digibank Mechelen. Zij staan veel dichter bij kwetsbare mensen dan wij. Ze kunnen Digibank Mechelen aan hen voorstellen en vragen of we met hen contact mogen opnemen.”

2 jaar om digibank uit te bouwen

Tina Vanhoye: “We willen voor eind 2024 de 18 digibankpunten opstarten, verschillende zaken uitproberen en een efficiënt en doelgericht aanbod uitwerken. Zo zien en ervaren we stap voor stap wat het beste werkt. Wat goed werkt, behouden we. Uit wat minder goed werkt, leren we. Dat moet ons toelaten om alles in een duurzame, blijvende structuur te gieten die er ook na 2024 nog is.”

Kamala Leemans: In maart of april willen we de eerste 2 digibankpunten openen. We zijn nu volop de noden in kaart aan het brengen. Zo weten we waar de vraag het hoogst is om die punten te openen en op welk aanbod we moeten inzetten. We werven ook nog enkele personen aan om het digibankatelier en de vrijwilligerswerking uit te bouwen.”

In maart of april willen we de eerste 2 digibankpunten openen.
Kamala Leemans

Bekendmaking via partners

In Digibank Mechelen spelen de partners een belangrijke rol. Tina Vanhoye: “We geloven heel erg in samenwerking. Aan onze partners zullen we eerst het hele digibankverhaal uitleggen. Zo weten ze waarvoor hun doelpubliek wel en niet bij een digibank terechtkan. Ook wij zullen uit die gesprekken nog veel leren.”

“Met roadshows gaan we de baan op om in de gebouwen van onze partners Digibank Mechelen rechtstreeks aan onze doelgroepen voor te stellen. We beschouwen ook de VDAB en de vakbonden als belangrijke partners. Zij kunnen mensen met digitale vragen over tewerkstelling in hun eigen netwerk helpen en mensen waarvan de vraag verder gaat naar de digibankpunten doorverwijzen.”

Bekendmakingscampagne

Om echt alle doelgroepen en kwetsbare mensen te bereiken, moet je ook visueel aanwezig zijn. Daarom maken we Digibank Mechelen ook bekend via affiches in de stad en de deelgemeenten, flyers op openbare locaties en bij onze partners, reclame via stadsmagazine De Nieuwe Maan en onze digitale infozuilen in de stad en op de schermen in het Sociaal Huis en het Huis van de Mechelaar”, sluit Kamala Leemans af.