Ga naar inhoud
Inspiratie

29 potentiële digibanken schieten uit de startblokken

  • feb. 02 2022
  • Nieuws
Op 1 februari 2022 startten 29 potentiële digibanken over heel Vlaanderen. Ze namen deel aan de oproep voor het voorbereidend traject richting de opstart van een digibank. Tijdens dit voortraject van 4 maanden krijgen de projecten ondersteuning om hun digibank-idee concreet vorm te geven en de nodige lokale partnerschappen op te zetten. Daarnaast starten tegelijkertijd 6 digibankprojecten in Vlaanderen met een dienstverlening rond digitale inclusie voor kwetsbare personen.

Risico op digitale uitsluiting verkleinen

Met de opstart van lokale digibanken wil de Vlaamse overheid het risico op digitale uitsluiting in Vlaanderen verminderen. Burgers kunnen in de digibanken terecht voor het ontlenen met computer of smartphone, het volgen van opleidingen of workshops rond digitale vaardigheden, en voor individuele begeleiding in het gebruik van online dienstverlening. De digibanken zijn laagdrempelig, en worden op plaatsen georganiseerd die makkelijk bereikbaar zijn. Dankzij de digibanken verkleinen we mee de digitale kloof.

Lokale partnerschappen worden uitgenodigd om een digibankproject op te starten in 2022. Zowel voor het voorbereidend voortraject richting een digibank, als de effectieve implementatie van een digibank wordt ondersteuning voorzien via subsidie-oproepen. Het project kadert binnen het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ en het Europese herstelfonds ‘NextGenerationEU’.

Samenwerking is een essentiële succesfactor

Het voortraject voorziet de mogelijkheid aan kandidaat-partnerschappen om – voorafgaand een effectieve opstart van de digibank - binnen een beperkte periode de nodige lokale partners te zoeken, en toe te werken naar een inhoudelijke en operationele onderbouwing van het digibankproject. Meer concreet verbinden de kandidaat-partnerschappen zich ertoe om:

  • een samenwerkingsstrategie voor de implementatie van het lokale digibankproject op te maken;
  • het partnerschap verder concreet vorm te geven via een samenwerkingsovereenkomst.

Enkele cijfers

In het najaar van 2021 werd een eerste oproepronde opengesteld. 29 projecten over heel Vlaanderen starten vanaf 1 februari een voortraject op. Hiervoor ontvangt elk project een maximale subsidie van 15.000 euro. In totaal wordt 400.225,16 euro vrijgemaakt. In beide oproepen staan samenwerking en lokale verankering centraal.

In de grote meerderheid van de voortrajecten nemen lokale besturen het voortouw als trekker van het project. Ook zijn heel wat sociale economie-ondernemingen actief betrokken, naast Centra voor Volwassenonderwijs, LIGO en VDAB. Tot slot bevatten vele kandidaat-partnerschappen actoren uit het lokale middenveld, reguliere ondernemingen en andere opleidingsorganisaties.

De 29 projecten kunnen na voltooiing van het voortraject intekenen op de oproep voor ondersteuning van de implementatie. De oproepen worden in meerdere rondes georganiseerd in de loop van 2022.

Een overzicht van de goedgekeurde voortrajecten

Op deze kaart vindt u een overzicht van de goedgekeurde voortrajecten (blauw) en implementatietrajecten (rood).

In dit document vindt u een overzicht van de 29 goedgekeurde voortrajecten. Ook de postcodes van de deelnemende gemeentes kunt u hier terugvinden. Zo kunt u nagaan of er al een voortraject loopt in uw gemeente. Wilt u graag in contact treden met 1 van de promotoren? Neem even contact op via digibanken@vlaanderen.be.

Start zelf een digibank in uw buurt!

Interesse om zelf een digibank op te starten? Neem een kijkje op de pagina Start een digibank, en dien uw project in!

Wilt u verder op de hoogte gehouden worden? Laat uw e-mailadres dan achter in dit formulier.