Ga naar inhoud
Inspiratie

4 digibanken aan het woord

  • mrt. 07 2022
  • Tips & tricks
Op 1 februari gingen de eerste 6 digibanken in Vlaanderen van start. Hoe ervaren zij de opstart van een digibank? Welke opleidingen en dienstverlening bieden zij aan? En hebben zij tips voor organisaties die ook een digibank willen opstarten? Wij laten 4 digibanken aan het woord.

1. DigiBasics in Antwerpen, Brussel en Gent

IT-opleidingscentrum BeCode nam het initiatief om digibanken op te richten in Antwerpen, Brussel en Gent. Karen Boers: “We combineren een uitleendienst van tweedehandstablets met hulp aan huis door IT-studenten en heel praktische crash courses om ons doelpubliek te leren omgaan met de digitale uitdagingen waar ze elke dag mee te maken krijgen. Ook mensen die een eigen toestel hebben, zijn welkom. We hopen om zo meer digitale talenten te laten openbloeien en hen via gevorderde workshops en opleidingen te doen kiezen voor een job met toekomst in de IT.”

Volledige opstart in maart 2022

“We werken al verschillende jaren samen met Close the Gap. Zij haalden BEEGO aan boord. Omdat we elkaar aanvullen, zaten we meteen op dezelfde golflengte, ook inhoudelijk. We moesten maar 3 halve dagen brainstormen om ons aanbod uit te werken. Ondertussen zijn de eerste tweedehandstablets al verzameld bij bedrijven en klaargemaakt voor gebruik. De eerste aanvragen voor workshops en hulp aan huis zijn al binnen. Sinds maart 2022 zijn we hiermee gestart.”

Andere organisaties en lokale besturen raad ik aan om complementaire partners te zoeken.
Karen Boers

“Doe zelf waar je goed in bent en start niets op wat je zelf niet doet. En laat maar 1 iemand de ideeën in een samenhangend verhaal gieten. Zo kun je sneller een volledig voorstel uitschrijven en met het project van start gaan.”

2. Alle Leuvenaars digitaal

Met Iedereen Digitaal @ Leuven (ID@L) wil de stad Leuven de digitale noden van kwetsbare Leuvenaars aanpakken. Aron De Hondt van stad Leuven: “Via Iedereen Digitaal kunnen mensen refurbished computers in bruikleen nemen. Door de intensieve samenwerking met Telenet Essential Internet kunnen we mensen die reguliere abonnementen niet kunnen betalen toch voor 5 of 10 euro een internetoplossing bieden. En wie dat vraagt, krijgt persoonlijke begeleiding en vorming op maat.”

“We hebben ID@L vrij snel kunnen opstarten. Tijdens de eerste coronalockdown in 2020 hadden we in eerste instantie computers verzameld voor scholen. Al snel kwam de vraag om dat uit te breiden naar mensen in een kwetsbare situatie. We hebben toen alle partners samengebracht die al ergens een rol opnamen rond het ondersteunen van kansengroepen op het vlak van digitalisering. We hebben gekeken waar de overlap zat, waar de gaten vielen en waar we elkaar konden versterken. Die oefening resulteerde in een samenwerking tussen 17 partners en de opstart van ID@L. De middelen van de digibanken geven ons nu de kans om de komende jaren een volwaardige werking uit te bouwen.”

Alleen digipunten en opleidingen nog uitwerken

“We verdeelden ondertussen al ongeveer 1400 computers en er zijn via ID@L al een 120-tal Telenet Essential Internet-abonnementen afgesloten. De eerste digibuddy’s gaan persoonlijk bij de mensen langs om hen met een computer en digitale toepassingen te leren werken. Een werkgroep bekijkt hoe we onze 20 digipunten een optimale plaats kunnen geven in het project. En onze vormingspartners zijn met elkaar in gesprek om te kijken waar en wanneer ze welke opleidingen kunnen aanbieden.”

Mijn tip: een digibank vraagt veel voorbereiding, dus sla zeker het voortraject niet over.
Aron De Hondt

"Het digitale aanbod is al heel groot en er zijn al heel wat organisaties en diensten daarmee bezig. Breng maximaal samen wat er al bestaat en zoek oplossingen voor de gaten die je detecteert. Als je alles goed weet af te stemmen met respect voor de eigenheid van alle partners, heb je een sterk dossier en een samenwerkingsverband dat jaren zal standhouden.”

3. Kortrijk: samenwerking met 16 partners

De stad Kortrijk startte voor digibanken een groot samenwerkingsverband met onder meer alle centra voor volwassenenonderwijs in de regio en W13, de regionale welzijnsorganisatie die 14 OCMW’s in de regio Zuid-West-Vlaanderen overkoepelt. Zo kwam Digibank Kortrijk tot stand. Hanne Denoo van stad Kortrijk: “We kunnen ook rekenen op Barco, dat gratis materiaal levert om onze digipunten in te richten. Bijvoorbeeld draadloze wePresent-presentatiesystemen om onze inwoners op een moderne manier te kunnen opleiden en begeleiden.”

“We willen 400 tweedehandslaptops inzamelen om uit te lenen. Op verschillende plaatsen organiseren we IT-cafés om de concrete noden bij ons doelpubliek verder in kaart te brengen.

Er komen 20 digipunten waar we opleiding en begeleiding organiseren om aan de digitale noden van ons doelpubliek tegemoetkomen.
Hanne Denoo

"We willen hen eerst en vooral wegwijs maken in de wereld van apps en onlinetoepassingen waarmee bedrijven, organisaties en overheden werken. En digibuddy’s zullen indien nodig bij de mensen aan huis komen om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen. In Kortrijk hebben we op voorhand al de ministeriële besluiten en de nota’s van de Vlaamse regering over digibanken gelezen. Zo konden we de oproep al beginnen voor te bereiden voor die werd gelanceerd. Daar wonnen we veel tijd mee.”

Langzaam opstarten

“Als eerste stap hebben we een stuurgroep ingericht om de digibanken concreet op de rails te zetten en een planning op te maken. We werken ook met een aanbesteding, en die moeten we eerst nog uitschrijven. Het uitlenen van de hardware en de organisatie van de IT-cafés zit in de opstartfase. En we verwachten een van de volgende maanden met de opleidingen en de begeleiding te kunnen starten.”

“De tijd tussen een oproep en een aanvraag is kort. Ik raad iedereen aan om per pijler een SWOT-analyse te maken. Zo zie je meteen wat er al is, waarop je moet inzetten, welke partners je nodig hebt en wie wat kan doen.”

4. De digitale kloof dichten bij de mensen thuis

‘Digbij’ is Limburgs voor dichtbij. Duizendpoot in de sociale economie IN-Z wil in Tongeren, Borgloon, Heers en Wellen met DIGbij de digibanken tot bij de mensen thuis brengen.

In een uitgestrekte landelijke regio met meer dan 50.000 inwoners is het belangrijk om het digitale aanbod mobiel te maken.
Loes Ory

Loes Ory van IN-Z: “We werken met enkele centrale digipunten die elke dag open zijn en vrij toegankelijk zijn. Brugfiguren die we opleiden tot mediacoach gaan tot bij de mensen thuis om inzicht te krijgen in hun noden en hen verder te helpen. Onze doelgroep zijn gezinnen waar niemand werkt, nieuwkomers en alleenwonende ouderen.”

Bestaande aanbod voor kinderen uitbreiden

“We dienden meteen een aanvraag in voor het implementatietraject. We hadden al gemerkt dat corona de digitale kloof enorm vergroot had. Daarom waren we al aan het experimenteren om via scholen kinderen thuis te gaan helpen met tablets. Dat model moesten we inhoudelijk vertalen naar volwassenen en de behoeften van onze doelgroep, en uitbreiden met partners met expertise in onder meer vormingen, buurtwerk en hardware.”

Snelle opstart

“Ondertussen zijn we DIGbij concreet aan het uitwerken. We hebben een projectleider aangetrokken die DIGbij zal coördineren. In Borgloon is het digipunt actief en starten we de ontlening van hardware zo snel mogelijk op. Er zijn ook al brugfiguren opgeleid die we zo snel mogelijk op pad zullen sturen. Een e-bakfiets uitgerust met wifi en een tablet is besteld.”

“Organisaties en openbare besturen die een aanvraag willen indienen, raad ik aan om op voorhand al ideeën en een visie uit te werken en het aantal partners beperkt te houden. Zo is de rolverdeling duidelijker en heb je een grotere impact. Bij DIGbij zijn we met 6 partners. 3 partners zijn elk verantwoordelijk voor 1 van de 3 pijlers van de digibanken, aangevuld met 3 lokale partners die de brug slaan naar onze doelgroepen.”

Start zelf een digibank in uw buurt!

Interesse om zelf een digibank op te starten? Neem een kijkje op de pagina Start een digibank, en dien uw project in! Wilt u verder op de hoogte gehouden worden? Laat uw e-mailadres dan achter in dit formulier.