Ga naar inhoud
Inspiratie

Eerste 6 digibanken in Vlaanderen gaan van start

  • feb. 02 2022
  • Nieuws
Laptop of pc nodig? Of net eentje te veel in huis? Kunt u hulp gebruiken voor online administratie? Of wilt u digitaal handiger zijn? Dan kunt u vanaf 1 februari terecht in 1 van de 6 eerste digibanken in Vlaanderen.

Risico op digitale uitsluiting verkleinen

Met de opstart van lokale digibanken wil de Vlaamse overheid het risico op digitale uitsluiting in Vlaanderen verminderen. Burgers kunnen in digibanken terecht voor het ontlenen van een computer of smartphone, het volgen van opleidingen of workshops rond digitale vaardigheden en voor individuele begeleiding in het gebruik van online dienstverlening. Digibanken zijn laagdrempelig en worden op plaatsen georganiseerd die makkelijk bereikbaar zijn. Dankzij de digibanken verkleinen we mee de digitale kloof.

Lokale partnerschappen worden uitgenodigd om een digibankproject op te starten in 2022. Zowel voor het voorbereidend voortraject richting een digibank, als de effectieve implementatie van een digibank wordt ondersteuning voorzien via subsidie-oproepen. Het project kadert binnen het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ en het Europese herstelfonds ‘NextGenerationEU’.

Van Kortrijk tot Tongeren

Na een eerste succesvolle oproepronde in het najaar 2021 starten 6 digibanken. De geografische spreiding zit alvast goed. Zowel in Kortrijk, Gent, Antwerpen, Leuven, Tongeren en Brussel gaat een digibank van start. Daarnaast zijn er 29 projecten die een digibankpartnerschap verkennen met de ambitie om later in 2022 ook van start te gaan als digibank.

Samenwerking en lokale verankering staan centraal

In beide oproepen staan samenwerking en lokale verankering centraal. Met dit project wil de Vlaamse overheid de bestaande expertise in Vlaanderen bundelen door lokale maar brede partnerschappen te ondersteunen. De goedgekeurde projecten zijn alvast breed in opzet. Binnen 3 digibanken treedt een lokaal bestuur op als coördinator, waar in de andere projecten ondernemingen het voortouw nemen. Ook de sociale economie is actief betrokken in de verschillende partnerschappen, waaronder Buurtwerk Posthof, IN-Z, Groep Intro en Kringloopwinkel Deltagroep. Daarnaast is er een brede waaier aan actoren betrokken, waaronder armoede-organisaties, ouderenverenigingen, financiers, VDAB, opleidingsorganisaties en reguliere bedrijven.

Enkele cijfers

Een digibank kan tot 500.000 euro ondersteuning ontvangen. In totaal wordt voor deze 6 startende digibanken 2,8 miljoen euro vrijgemaakt. Elke provincie kent alvast een startende digibank, naast een project dat centrumsteden Antwerpen, Brussel en Gent zal beslaan.

Een overzicht van de goedgekeurde digibanken

Op deze kaart vindt u een overzicht van de goedgekeurde voortrajecten (blauw) en implementatietrajecten (rood).

Digibanken Gent

Stad Gent, OCMW Gent, District09, VDAB en vzw Ligo Gent-Meetjesland-Leieland zetten voor dit project 3 digibanken op voor kwetsbare doelgroepen, elk met een eigen insteek qua focus, doelgroep en ligging, maar ook sterk met elkaar verbonden. De digibanken bevinden zich in wijken met veel inwoners uit groepen die uit de digitale boot vallen. Digibank U-CONNECT focust op kwetsbare werkzoekenden met weinig digitale vaardigheden (bijvoorbeeld mensen in een werkervaringsstage en doelgroepmedewerkers die in de sociale economie werken). Digibank WELZIJNSBUREAU focust op personen in armoede, waaronder OCMW-cliënten (met of zonder leefloon). Velen zijn kortgeschoold, werkzoekend of hebben een migratieachtergrond. Digibank DE SERRE focust op bredere kansengroepen. De Serre ligt op het centrale plein van de wijk Nieuw Gent.

DIGbij

Het samenwerkingsverband DIGbij start binnen de gemeenten Borgloon, Tongeren, Heers en Wellen een digibank. Zo komen ert 2 fysieke digipunten en een mobiel digipunt. DIGbij richt zich naar 3 specifieke doelgroepen: werkarme gezinnen, nieuwkomers en alleenwonende ouderen. Dit project vertrekt vanuit een sterke outreachende benadering, door bijvoorbeeld huislevering van tablets en proactieve ontmoetingsrondes aan huis door brugfiguren. Voor dit project werkt IN-Z samen met Link in de Kabel, Educo, het Limburgs Platform voor Vluchtelingen, Samenlevingsopbouw Rimo Limburg en Close the Gap.

Digibank Antwerpen

Digibank Antwerpen is een samenwerking tussen sociale economie-onderneming Buurtwerk Posthof en Steunpunt Tewerkstelling. Beide organisaties hebben een ruim aanbod voor werkzoekenden en specifieke aandacht voor de digitale kloof. Met deze digibank richten zij zich onder meer op mensen met een vervangingsinkomen (leefloon, werkloosheid, invaliditeit), mensen zonder inkomen, laaggeletterden, anderstaligen met weinig kennis van het Nederlands, werkzoekenden, laaggeschoolden. De digibank biedt een uitleendienst voor tweedehands laptops, opleidingen op maat van werkzoekenden, en specifieke ondersteuning met nadruk op taks-on-web en e-banking. De Stad Antwerpen ondersteunt de oprichting van deze digibank.

Iedereen Digitaal @ Leuven

Iedereen Digitaal @ Leuven (ID@L) is een breed samenwerkingsverband dat inzet op e-inclusie in stad Leuven en deelgemeenten Kessel-Lo, Heverlee, Wilsele en Wijgmaal. Kwetsbare Leuvenaars kunnen een beroep doen op ID@L voor bruikleen van hardware, toeleiding naar goedkope internetoplossingen en persoonlijke ondersteuning en begeleiding. Het partnerschap ID@L bestaat uit 17 organisaties met verschillende achtergronden: buurtcentra en buurtwerk, OCMW, Huis van het Kind, lokale dienstencentra, bibliotheken, het volwassenenonderwijs, vormingspartners uit het middenveld, verenigingen waar armen het woord nemen, de vakbonden, VDAB en verschillende diensten van stad Leuven.

Digibasics

DigiBasics is een project van Becode, Beego en Close The Gap. Samen willen zij het risico op digitale uitsluiting verkleinen door tweedehands toestellen ter beschikking te stellen, workshops digitale vaardigheden en een mobiele support op maat in Gent, Antwerpen en Brussel. Vertrekkende vanuit de Becode-campussen in deze steden richt Digibasics zich op kortgeschoolden, personen met een laag inkomen, 55+ers en niet-beroepsactieven. Ontleners van laptops volgen onmiddellijk een crash course, en ontvangen meerdere vouchers voor workshops en mobiele ondersteuning aan huis. Een actieve opvolgingsmethodiek stimuleert doorstroming in de diverse activiteiten.

Digibank Kortrijk

Met Digibank Kortrijk wil de stad, samen met onder andere VDAB, regionale welzijnsorganisatie W13, CBE Ligo Midden- en Zuid-West-Vlaanderen, CVO’s Scala, Miras en Creo, en De Kringloopwinkel Deltagroep, het risico op digitale uitsluiting voor alle kwetsbare inwoners binnen het werkingsgebied verkleinen. Digibank Kortrijk start vanuit een centrale ontmoetingsplaats in de stadsbibliotheek en 20 digipunten. De inzet van onder andere digibuddies en IT-cafés zorgen voor een laagdrempelig aanbod.

Start zelf een digibank in uw buurt!

Interesse om zelf een digibank op te starten? Neem een kijkje op de pagina Start een digibank, en dien uw project in!

Wilt u verder op de hoogte gehouden worden? Laat uw e-mailadres dan achter in dit formulier.