Ga naar inhoud
Inspiratie

Ontdek de verhalen en tips van 5 potentiële digibanken

  • mrt. 07 2022
  • Tips & tricks
Op 1 februari schoten 29 potentiële digibanken uit de startblokken. Zij namen deel aan de oproep voor het voorbereidend traject richting de opstart van een digibank. Tijdens dit traject van 4 maanden krijgen deze projecten ondersteuning om hun digibank-idee op te zetten. Ondertussen zijn ze een maand ver in dit traject. Het ideale moment om enkele van hun verhalen en tips in de kijker te zetten.

1. Digitale begeleiding voor Brusselse werkzoekenden

In Brussel coördineert Tracé Brussel het project digibanken. De organisatie wil Brusselaars aan het werk krijgen. Tom Boel: “Samen met de VDAB, Actiris en de Vlaamse Gemeenschapscommissie focussen we ons in dit project op kwetsbare Brusselaars die in een traject naar werk of een opleiding zitten. We willen hen digitaal vaardiger maken.”

“Een aantal partners waarmee we al samenwerken, waren meteen bereid om aan boord te komen. Om een zo breed mogelijke dienstverlening te kunnen aanbieden, gingen we op zoek naar partnerorganisaties die ervaring hebben in de begeleiding en opleiding van Brusselse werkzoekenden.”

Afgestemd op andere initiatieven rond e-inclusie

“We bekijken nu welke noden er in Brussel zijn, hoe we daarop kunnen inspelen en welk aanbod we daarvoor moeten ontwikkelen. Daarna gaan we individueel en samen met alle partners samenzitten om alle puzzelstukjes samen te leggen en alles inhoudelijk, administratief en financieel te regelen. Daar werken we nu een stappenplan voor uit. Voor Tracé Brussel is het belangrijk dat we het aanbod in de mate van het mogelijke afstemmen op andere gelijkaardige initiatieven in het Brussels hoofdstedelijk gewest. We zijn ook nauw betrokken bij enkele projecten van Actiris die de digitale vaardigheden van Brusselse werkzoekenden willen verhogen.”

Mijn tip voor andere organisaties die met digibanken willen starten: zorg dat je weet wie er allemaal met digitale inclusie bezig is en zich ook op je doelpubliek richt.
Tom Boel

"Contacteer ook partners in de openbare sector, onderwijsactoren en vzw’s. Zo kun je echt een aanbod met meerwaarde uitwerken. Onderschat ook de administratie niet die bij de aanvraag komt kijken, leer zeker met Platos werken voor je je aanvraag indient en houd rekening met de regels die rond staats- en de-minimissteun gelden.”

2. Rupelstreek: minstens 1 digipunt in elke gemeente

“In Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel en Rumst willen we per gemeente minstens 1 digipunt oprichten”, zegt Sarah Laevaert van Vlotter dat het project coördineert. “Mensen moeten er laagdrempelig terechtkunnen voor gratis hardware, antwoorden op hun vragen, digitale hulp aan huis, workshops en nog veel meer. Het is de bedoeling dat de digipunten ruime openingsuren hebben en op plaatsen komen die goed bereikbaar zijn voor de doelgroep.”

“De 5 gemeentebesturen sprongen meteen mee op de kar. Eerst en vooral bekijken we met hen wat ze in hun gemeente nodig hebben en wat ze zelf kunnen aanbieden. In een tweede fase gaan we op zoek naar extra partners om tot een volledig aanbod te komen. Van daaruit bouwen we de samenwerking uit met onder andere een taakverdeling en een financieel plan.”

We gaan nu eerst met elke gemeente bekijken wat ze belangrijk vinden. Het is de bedoeling dat elke gemeentedienst ons signaleert op welke digitale grenzen hun inwoners botsen.
Sarah Laevaert

“Aan andere organisaties die een aanvraag willen indienen, raad ik aan om al een goed zicht te hebben op de plaatselijke noden en de doelgroep die ze willen bereiken. En kijk op voorhand 2 dingen na voor je met je aanvraag start in het Platos-platform: of je de juiste rechten hebt en welke documenten je allemaal moet opladen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.”

3. “We willen zorgen dat alle Sint-Niklazenaren digitaal mee zijn”

“Het is onze bedoeling om een uitleendienst voor hardware zoals laptops en pc’s op te starten voor mensen die het financieel niet breed hebben, gekoppeld aan een hersteldienst”, zegt Tuur Frencken van stad Sint-Niklaas. “De 5 digipunten die we nu al hebben om mensen te helpen, bouwen we verder uit. Ook het bestaande aanbod ICT-cursussen in Sint-Niklaas willen we uitbreiden en gemakkelijk toegankelijk maken.”

“Omdat de nood aan digitale hulp hoog is, hadden we in Sint-Niklaas al overlegd met alle organisaties die met digitale dienstverlening bezig zijn. Ze waren allemaal onmiddellijk bereid om mee in het project Digibanken te stappen. Samen met hen brengen we nu in kaart welk aanbod er al is en hoe we dat nog kunnen uitbreiden. We werken ook een customer journey uit met alle stappen die mensen nu moeten doorlopen en de knelpunten die we moeten aanpakken.”

Mijn tip voor andere organisaties? Kijk naar de good practices van andere steden en gemeenten.
Tuur Frencken

"Daar kun je veel uit leren en dan kun je ze vertalen naar je eigen stad of gemeente. Op digitaal vlak gebeurt er in elke stad of gemeente al veel meer dan je denkt. Zoek die organisaties en bundel de krachten om een efficiënt aanbod uit te werken.”

4. Digileenplekken voor iedereen in Halle, Pepingen en Gooik

Stad Halle en gemeenten Gooik en Pepingen willen via het project digibanken voor al hun inwoners – en in het bijzonder voor de digitaal kwetsbaren – digileenplekken oprichten. “We zien digileenplekken als uitleendiensten van hardware die we koppelen aan openbare computerruimtes, korte praktische opleidingen van enkele uren of dagen, en een helpdesk die bereikbaar is via chat, mail en telefoon”, zegt Lore Van Waeyenberge van stad Halle.

Voor we onze aanvraag indienden, waren we eigenlijk al klaar met het voorbereidende werk.
Lore Van Waeyenberge

"We kennen onze partners en hebben een kostenraming en een begroting. De gemeenteraad keurde de aanbesteding al goed. Samen met alle partners bekeken we wat er nu al is en wat er nog ontbreekt. Per doelstelling van digibanken hebben we werkgroepen opgericht om alles uit te werken. En samen met Blenders ontwikkelden we het platform Digibrug waarin we met alle partners kunnen samenwerken.”

Ervaring van partners en voorbeeldprojecten

“We zijn blij dat we een beroep deden op de ervaring die Blenders heeft met de ontwikkeling van innovatieve diensten en producten die onze leefwereld verbeteren. Ze lieten ons weten met welke partners we konden samenwerken en brachten ons met hen in contact. Aan het project zelf moeten we nog wat werken. We moeten nog alle gaten in het aanbod opvullen en bekijken waar we eerst starten. Ook juridisch moeten de puntjes nog op de i worden gezet.”

“Voor andere organisaties en besturen heb ik 2 tips: doe een beroep op een organisatie zoals Blenders en ga op zoek naar good practices van organisaties en gemeenten die al ver staan. Onze voorbeelden zijn Iedereen Digitaal van de stad Leuven en de werking van Digidak. Het heeft geen zin om het warm water opnieuw uit te vinden.”

5. Beringen maakt inwoners digitaal sterker

Stad Beringen wil via digibanken haar digitale aanbod uitbreiden en versterken. Nancy Keuren van stad Beringen: “We hebben in Beringen al digipunten waar iedereen terechtkan. Onze speciale aandacht gaat naar onze digitaal kwetsbare inwoners. Via onze werkgroep e-inclusie en met de betrokken partners organiseren we al vormingen, opleidingen en digisessies. Dat aanbod maken we bekend via onze brochure Digitaal aanbod in Beringen. Met digibanken willen we meer partners aan boord halen en een stevige structuur uitwerken voor ons aanbod.”

Werken met rollen

“Met de bestaande en mogelijke partners bekijken we in verschillende workshops hoe we de toegang tot digitale technologie kunnen vergroten en hoe we de krachten kunnen bundelen om de digitale vaardigheden van mensen te doen groeien.

Maar we betrekken ook onze digitaal kwetsbare inwoners in het verhaal. Via een focusgroep willen we van hen te weten komen wat ze nog nodig hebben en missen.
Nancy Keuren

Als kader kijken we naar de verschillende rollen die mensen in hun eigen leven opnemen. Onze digibank zal inspelen op welke vaardigheden en materiële ondersteuning ze nodig hebben om mee te draaien in de digitale wereld.”

Voorbereid aan de start

“In Beringen staren we niet van nul. Er is een werkgroep e-inclusie en er is aandacht voor levenslang leren. Samen met onze partners hebben we ons concept en het werken vanuit verschillende rollen vormgegeven. Hogeschool PXL kwam er als extra partner bij. Zij helpen ons om het project ook bovenlokaal uit te werken. We zoeken nu vooral nog organisaties die hardware aanbieden.”

“Mijn ervaring met het voortraject leert me dat het belangrijk is om op voorhand al alle mensen die je nodig hebt rond je te verzamelen en te kijken wie er al met digitalisering bezig is. En die zo snel mogelijk rond de tafel te brengen.”

Start zelf een digibank in uw buurt!

Interesse om zelf een digibank op te starten? Neem een kijkje op de pagina Start een digibank, en dien uw project in! Wilt u verder op de hoogte gehouden worden? Laat uw e-mailadres dan achter in dit formulier.

Alle voortrajecten zijn lokale partnerschappen waarin verschillende organisaties samenwerken. Raadpleeg het overzicht van de goedgekeurde voortrajecten met de postcodes van de deelnemende gemeentes en deelnemende partners.