Ga naar inhoud
Inspiratie

7 tips voor een vlotte aanvraag

  • aug. 30 2022
  • Tips & tricks
Wilt u een digibank oprichten in uw buurt? Dan kunt u een aanvraag indienen voor het implementatietraject via de applicatie Platos. Om deze aanvraag vlot te laten verlopen, delen we enkele tips.

1. Zorg ervoor dat de juiste personen de nodige machtigingen hebben in Platos. Om de aanvraag finaal in te dienen moet er iemand in uw organisatie over het recht ‘Organisatieverantwoordelijke’ beschikken. Meer informatie over hoe u werkt met Platos vindt u hier.

2. Geef voor elke partner het btw-statuut correct aan. Dit kan zijn: btw-plichtig, vrijgesteld van btw of met een gemengd statuut.

3. Een aanvraag kan alleen ontvankelijk verklaard worden wanneer alle nodige documenten correct ingediend werden. Elke partner die middelen zal ontvangen moet de volgende documenten opleveren:

  • een bewijs van btw-statuut indien de organisatie vrijgesteld is van btw of een gemengd statuut heeft.
  • een correct ingevulde en ondertekende verklaring op eer DAEB-de-minimis . Download hier het correcte sjabloon (het gaat over de jaren 2020, 2021 en 2022). Hebt u een subsidie ontvangen voor het voortraject? Dan moet u het toegekende subsidiebedrag opnemen in de verklaring (kolom DAEB-de-minimis).
  • een RSZ-attest waaruit blijkt dat de organisatie geen achterstallige schulden heeft bij de RSZ. Vraag dit tijdig aan, want de RSZ heeft een verwerkingstermijn

4. Hoe meer details in de aanvraag, hoe beter. De beoordelaars treden streng op wanneer u vaag of in algemene termen antwoordt.

5. In de begroting is ruimte voorzien om uit te leggen waarvoor elke kost dient. Maak gebruik van deze ruimte. Geeft u onvoldoende info mee, dan kan een kost geweigerd worden. Hou er ook rekening mee dat partners met een btw-plichtig statuut geen btw kunnen indienen. Kijk na welke kosten al dan niet subsidiabel zijn in de handleiding.

6. Kijk voor de samenwerkingsovereenkomst goed na dat u alle verplichte clausules opneemt. Deze staan opgelijst in de handleiding.

7. Het rekeningnummer van het ingediende bankattest moet overeenkomen met het opgegeven rekeningnummer in de aanvraag.

Alle informatie over de oproep implementatietraject, sjablonen en de handleiding vindt u op de pagina ‘Start een digibank’.